81 lat temu powstała Polska Partia Robotnicza, poprzedniczka PZPR

5 stycznia 1942 roku w Warszawie przerzucona pod koniec grudnia 1941 roku z ZSRR "Grupa Inicjatywna" powołała do życia komunistyczną Polską Partię Robotniczą - poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi wcześniej konspiracyjnymi grupami komunistycznymi. Pierwszym przywódcą partii został Marceli Nowotko.

Publikacja: 04.01.2023 10:36

PPR powstała 5 stycznia 1942 roku

PPR powstała 5 stycznia 1942 roku

Foto: materiały IPN

Decyzja o powołaniu PPR zapadła w ZSRR, po ataku niemieckiej III Rzeszy na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku.

Członków Grupy Inicjatywnej przeszkolono w Kominternie i NKWD, po czym zrzucono ich na spadochronach w okolicach Warszawy.

Za budowę struktur ruchu komunistycznego w Polsce odpowiadał stojący na czele Kominternu, Georgij Dymitrow.

Czytaj więcej

Jak dziennikarz został szefem MSW

Od 22 lipca 1944 roku PPR zostało partią rządzącą w kontrolowanej przez ZSRR Polsce.

Przed II wojną światową w Polsce istniała Komunistyczna Partia Polski, która jednak w 1938 r. została rozwiązana.

15 grudnia 1948 r. z połączenia PPR oraz PPS powstała PZPR

Marceli Nowotko, pierwszy przywódca PPR, był działaczem rosyjskiej Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) i urzędnikiem administracji sowieckiej na ziemiach polskich okupowanych po 17 września 1939 r.

Strukturę, skład kierownictwa, cele i zadania PPR oraz pierwsze dokumenty „programowe” opracowywano pod bezpośrednim nadzorem Stalina i Dymitrowa.

15 grudnia 1948 r. z połączenia PPR oraz PPS (w której wcześniej przeprowadzono komunistyczne czystki) powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza rządząca krajem do 1989 roku.

Decyzja o powołaniu PPR zapadła w ZSRR, po ataku niemieckiej III Rzeszy na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku.

Członków Grupy Inicjatywnej przeszkolono w Kominternie i NKWD, po czym zrzucono ich na spadochronach w okolicach Warszawy.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Historia Polski
Wojna polsko-krzyżacka. Jak Kopernik hakownice dla Olsztyna zdobywał
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Historia Polski
Polska Akademia Nauk i jej skomplikowane dzieje
Historia Polski
Paweł Łepkowski: Pamiętamy o niemieckim ludobójstwie!
Historia Polski
Znaleziono ofiary szwadronu śmierci
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Historia Polski
Wyklęci, którzy zdradzili resort. Milicjanci i ubecy w powojennej partyzantce
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży