Uroczystość pożegnalna odbyła się w niedzielę w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie. Teraz szczątki zostaną przewiezione do Polski.

Msza żałobna ku czci oficerów i ich małżonek, Janiny Kopańskiej i Felicji Eichler, odbędzie się 6 grudnia o godz. 11 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Potem trumny w asyście wojskowej zostaną przewiezione na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie około godz. 13 nastąpi złożenie ich do grobów.

Czytaj więcej

Wielka czystka Sikorskiego

Stanisław Kopański urodził się w Petersburgu w 1895 r. Brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów, a w kwietniu 1919 r. w szturmie na Wilno, gdzie stracił oko, stąd jego przydomek Jednooki. W 1923 r. uzyskał dyplom inżyniera dróg i mostów, a od 1927 r. studiował w École Supérieure de Guerre w Paryżu. Po wkroczeniu do Polski Sowietów 17 września 1939 r. ewakuował się do Rumunii i dotarł do Francji. Na początku kwietnia 1940 r. został dowódcą Brygady Strzelców Karpackich w Syrii, a jesienią tego roku otrzymał nominację na generała brygady. W 1941 r. dowodził obroną Tobruku. Po śmierci w 1942 r. gen. Władysława Sikorskiego Kopański został szefem Sztabu Naczelnego Wodza. Stanął na czele przekształconej w dywizję jednostki, która walczyła we Włoszech m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie został w Anglii i działał w organizacjach kombatanckich. W 1972 r. prezydent RP na uchodźstwie Stanisław Ostrowski mianował go Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Zmarł w Londynie w 1976 r. i został pochowany na cmentarzu Northwood.

Stefan Eichler urodził się w 1892 r. w Sosnowcu. Od 1916 r. służył w 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, w listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Kiedy w czerwcu 1940 r. Rosjanie zajęli państwa nadbałtyckie, trafił do obozu w Kozielsku i Griazowcu. Na mocy układu Sikorski–Majski został zwolniony i wstąpił w szeregi PSZ. Był szefem sztabu 5, następnie 10 Dywizji Piechoty. Od 1942 był szefem Bazy Ewakuacyjnej w Teheranie. Po wojnie został w Wielkiej Brytanii. Zmarł w 1980 r.