IPN bada losy Żydów z Przyrowa

Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie niemieckich zbrodni popełnionych w obozie w Przyrowie.

Publikacja: 22.07.2023 09:20

Żydzi konwojowani przez niemieckich żołnierzy

Żydzi konwojowani przez niemieckich żołnierzy

Foto: Archiwum TSKŻ

Postępowanie prowadzone przez pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) dotyczy zbrodni wojennej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, „popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego, a polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie od 1940 r. do 1942 r. w obozie w Przyrowie Żydów i poddaniu ich nieludzkiemu traktowaniu poprzez zmuszanie do wykonywania prac budowlanych i ziemnych”.

Śledczy z IPN zwrócili się do Archiwum Państwowego w Częstochowie z prośbą o udzielenie informacji, czy w tamtejszym zasobie znajdują się materiały archiwalne związane ze zorganizowaniem, funkcjonowaniem i likwidacją obozu pracy w Przyrowie przez niemieckie władze okupacyjne, a także akta archiwalne w sprawach o uznanie za zmarłego (stwierdzenie zgonu) osób zmarłych lub zabitych w czasie II wojny światowej po byłym Sądzie Grodzkim w Żarkach, które były prowadzone w latach 1945-1956.

Czytaj więcej

IPN bada zbrodnię popełnioną przez Niemców i Ukraińców na Żydach

Celem postępowanie jest m.in. ustalenie ofiar oraz sprawców popełnionych w tym miejscu zbrodni.

Ilu Żydów było w Przyrowie?

Z informacji umieszczonej na portalu Wirtualny Sztetl wynika, że osadnictwo żydowskie w Przyrowie rozpoczęło się pod koniec XVIII wieku. W 1808 r. w mieście żyło 102 Żydów, co stanowiło 11 proc. ogółu mieszkańców. Trudnili się drobnym handlem i rzemiosłem. Wiadomo, że w mieście żyła grupa chasydów lelowskich. W 1921 r. w Przyrowie mieszkało już 802 Żydów, czyli co trzeci mieszkaniec miasta. Pod względem politycznym silne wpływy uzyskiwali syjoniści.

Wirtualny Sztetl podaje, że w 1940 r. Niemcy utworzyli w Przyrowie obóz pracy, w którym zgromadzili ponad 800 Żydów. 18 września 1942 r. wszystkich Żydów z Przyrowa wywieziono do getta w Koniecpolu, skąd 7 października 1942 r. trafili do niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Wszyscy zginęli w komorach gazowych.

Postępowanie prowadzone przez pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) dotyczy zbrodni wojennej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, „popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego, a polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie od 1940 r. do 1942 r. w obozie w Przyrowie Żydów i poddaniu ich nieludzkiemu traktowaniu poprzez zmuszanie do wykonywania prac budowlanych i ziemnych”.

Śledczy z IPN zwrócili się do Archiwum Państwowego w Częstochowie z prośbą o udzielenie informacji, czy w tamtejszym zasobie znajdują się materiały archiwalne związane ze zorganizowaniem, funkcjonowaniem i likwidacją obozu pracy w Przyrowie przez niemieckie władze okupacyjne, a także akta archiwalne w sprawach o uznanie za zmarłego (stwierdzenie zgonu) osób zmarłych lub zabitych w czasie II wojny światowej po byłym Sądzie Grodzkim w Żarkach, które były prowadzone w latach 1945-1956.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Historia Polski
Tajemnice zamku w Rzeszowie. Śledczy poszukają szczątków ofiar
Historia
Odkrywają tajemnice obozu NKWD
Historia Polski
Wojna polsko-krzyżacka. Jak Kopernik hakownice dla Olsztyna zdobywał
Historia Polski
Polska Akademia Nauk i jej skomplikowane dzieje
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Historia Polski
Paweł Łepkowski: Pamiętamy o niemieckim ludobójstwie!
Historia Polski
Znaleziono ofiary szwadronu śmierci