75 lat niepodległości Indii

Wolność dotarła do naszego kraju o północy z 14 na 15 sierpnia 1947 r. Była wynikiem wielu lat poświęcenia i męstwa ze strony naszych przodków i naszych czcigodnych bojowników o wolność.

Publikacja: 12.08.2022 03:00

Program kosmiczny Republiki Indii jest jednym z najbardziej zaawansowanych i opłacalnych na świecie

Program kosmiczny Republiki Indii jest jednym z najbardziej zaawansowanych i opłacalnych na świecie

Foto: HO / ISRO / AFP

Byli to mężczyźni i kobiety o rzadkiej odwadze i dalekowzroczności. Pochodzili ze wszystkich regionów kraju, wszystkich grup społecznych, wszystkich społeczności i wszystkich grup ekonomicznych. Ich oddanie wolnym, suwerennym, pluralistycznym i egalitarnym Indiom było absolutne. Wolność była czymś więcej niż procesem „przekazywania władzy”. Była zwieńczeniem wielkiego marzenia wszystkich mieszkańców naszego kraju, abyśmy mogli swobodnie wyrażać siebie i zbudować nasz naród na nowo.

Od pierwszych dni naszej walki o wolność zostaliśmy pobłogosławieni plejadą rewolucyjnych przywódców, którzy kierowali naszym krajem. Przywódcy mówili nie tylko o wolności politycznej, ale podkreślali moralny charakter Indii i indyjskiego społeczeństwa. Podkreślali znaczenie jedności narodowej i integralności oraz zdyscyplinowanego charakteru narodowego, cnoty rządów konstytucyjnych, państwa prawa i żywotnej potrzeby edukacji. Zaszczepili w nas przekonanie, że wielowiekowe dziedzictwo i tradycja Indii mogą współistnieć z nowoczesną technologią i dążeniem do modernizacji naszego społeczeństwa.

Mahatma Gandhi nie tylko prowadził naszą walkę o wolność. Był i nadal jest naszym moralnym kompasem. Na całym subkontynencie pamięć o Gandhim jest skrupulatnie pielęgnowana jako ikony dla całej ludzkości. Jest on ucieleśnieniem Indii. Być może najszlachetniejszą zasadą Gandhiego było niestosowanie przemocy, które okazało się znacznie skuteczniejsze niż stosowanie siły. Wszystkie zasady, o których mówił Gandhi, są do dzisiaj aktualne.

Pracownicy India Post biorący udział w rajdzie motocyklowym w ramach obchodów 75. rocznicy odzyskani

Pracownicy India Post biorący udział w rajdzie motocyklowym w ramach obchodów 75. rocznicy odzyskania niepodległości przez Indie. Hajdarabad, 8 sierpnia 2022 r.

Noah SEELAM / AFP

Indie stały się republiką 26 stycznia 1950 r. Był to drugi ważny kamień milowy w naszym procesie budowania narodu. Niepodległość nadeszła co prawda niemal trzy lata wcześniej, ale to wraz z opracowaniem i przyjęciem konstytucji i tym samym narodzinami Republiki Indii przyjęliśmy zasadę równości wszystkich obywateli, uniezależnienie się od religii, władzy regionu czy małych społeczności. Ta etyka równości uzupełniała wolność, która nadeszła wraz z niepodległością. Trzecim filarem naszej niepodległej republiki stała się zasada braterstwa. Określała ona, jakim narodem chcemy być.

Wartości, które ukształtowały niepodległość Indii i które nadal kształtują naszą republikę – wartości wpojone naszej demokracji i naszej konstytucji – są również wartościami, które podtrzymują supremację narodu indyjskiego. Pluralizm Indii jest ich największą siłą i największym przykładem dla świata. „Model indyjski” opiera się na trójnogu: różnorodności, demokracji i rozwoju.

75 lat przeobrażeń

Teraz, gdy spoglądamy wstecz na 75-letnią podróż naszej republiki, mamy powody do dumy z drogi, jaką przebyliśmy. Świat patrzy na cud Indii, ojczyzny wielości tradycji, a jednocześnie największej i najbardziej żywej demokracji. W ciągu tych 75 lat historia rozwoju Indii była imponująca: od produkcji rolnej po technologie jądrowe i kosmiczne, od niedrogiej opieki zdrowotnej po światowej klasy instytucje edukacyjne, od ajurwedy po biotechnologię, od gigantycznych hut stali po potężny przemysł IT i posiadanie trzeciego, największego ekosystemu start-upowego na świecie.

Biorąc pod uwagę ogromną różnorodność Indii pod względem geograficznym, językowym, religijnym, kulturowym i etnicznym, podróż tego kraju w kierunku rozwoju, dobrobytu i stabilności jest historią inspiracji. Silne instytucje demokratyczne, powszechnie szanowany organ wyborczy, rządy prawa, energiczne media i prężne społeczeństwo obywatelskie przyczyniły się do tego, czym są dzisiejsze Indie. Wartości demokratyczne w Indiach przeniknęły oddolnie poprzez zdecentralizowany system zarządzania. To jedno z największych osiągnięć niepodległych Indii.

W 1947 r. Indie były krajem o dużej zubożałej populacji, raczkującym przemyśle i cierpiały z powodu niedoborów żywności. Indie w 2022 r. to kraj o globalnych perspektywach i aspiracjach. To odradzające się Indie, które przeszły długą drogę od uzyskania niepodległości, pozostawiając po sobie szereg punktów orientacyjnych, które definiują ich podróż od agonii podziału do silnego, potężnego i rozwijającego się narodu. W ciągu 75 lat niepodległości Indie zbudowały nowoczesną gospodarkę, pozostały demokracją, wydźwignęły miliony ludzi z biedy, stały się potęgą kosmiczną i nuklearną oraz rozwinęły solidną politykę zagraniczną.

Zaraz po odzyskaniu niepodległości Indie importowały zboża i były zależne od międzynarodowej pomocy żywnościowej aż do połowy lat 60 XX w. W 1963 r. zielona rewolucja unowocześniła rolnictwo dzięki lepszym nasionom, nawozom i technologii. Dziś Indie są samowystarczalne w produkcji żywności i eksportują różne zboża spożywcze. Osiągnięcie samowystarczalności w zakresie zbóż spożywczych było jednym z największych osiągnięć niepodległych Indii.

Sukcesy

Dostęp do zdrowia i edukacji jest często uważany za podstawę dobrego rządzenia. W obu tych sektorach przebyliśmy długą drogę w ciągu siedmiu dekad. Podstawy solidnego systemu edukacji zostały zbudowane w czasach starożytnych, wraz z utworzeniem wielkich uniwersytetów, takich jak Nalanda i Takshashila. Dużym osiągnięciem niepodległych Indii było zbudowanie i rozwój niektórych światowej klasy instytucji szkolnictwa wyższego, takich jak IIT (Indian Institute of Technology), AIIMS (All India Institute of Medical Sciences), IIMs (Indian Institute of Management) itp., gdzie wysokiej jakości edukacja akademicka jest rozpowszechniana po kosztach nominalnych. W ostatnich latach cyfryzacja w Indiach nabrała dalszego rozpędu, co doprowadziło do gwałtownego rozwoju edukacji online.

Nagma M. Mallick, ambasador Indii w Polsce

Nagma M. Mallick, ambasador Indii w Polsce

Ambasada Republiki Indii w Warszawie

Światowe rankingi definiują Indie jako trzecią największą gospodarkę według parytetu zakupów (PPP), największego użytkownika internetu, największego konsumenta danych ze smartfona, największą siłę roboczą w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, drugi co do wielkości ekosystem start-upowy, trzeci co do wielkości rynek konsumencki, drugiego co do wielkości producenta stali, drugi co do wielkości rynek smartfonów, największy na świecie rynek jednośladów, trzeci co do wielkości rynek lotniczy oraz drugiego co do wielkości producenta obuwia.

Mottem programu „Cyfrowe Indie” zainicjowanego przez rząd Indii jest „Moc do wzmocnienia”. Głównym celem programu jest poprawa dostępu do technologii dla mieszkańców kraju. JDY (Jan Dhan Yojana) to misja krajowa, która przewiduje powszechny dostęp do obiektów bankowych z co najmniej jednym podstawowym kontem bankowym w każdym gospodarstwie domowym, znajomość finansów, dostęp do kredytu, ubezpieczenia i funduszu emerytalnego. Inicjatywa tożsamości Aadhaar to największy na świecie system identyfikacji oparty na biometrii. Od momentu uruchomienia w 2015 r. inicjatywa Digital India zapewniła tożsamość cyfrową ponad miliardowi obywateli Indii, a także dostęp do systemu bankowego milionom Hindusów, którzy wcześniej byli wykluczeni z gospodarki.

Indyjska branża oprogramowania i usług IT stała się jednym z najszybciej rozwijających się sektorów indyjskiej gospodarki z tempem wzrostu przekraczającym 50 proc. w eksporcie i 40 proc. w całym przemyśle IT. Stanowi 8 proc. PKB Indii.

Apteka dla świata

Dzisiaj Indie są słusznie nazywane „apteką dla świata”, ponieważ dostarczamy leki i inne artykuły zdrowotne do wielu krajów, aby wspomóc walkę z pandemią. Indyjski przemysł farmaceutyczny jest trzecim co do wielkości na świecie pod względem produkcyjnym. Indie są największym światowym dostawcą leków generycznych i wiodącym producentem szczepionek na świecie. Poprzez swoją akcję Vaccine Maitri (lub Przyjaźń) Indie dostarczyły blisko 100 milionów szczepionek do wielu krajów na całym świecie. Podczas pandemii Covid-19 Indie dostarczały również niezbędne leki do ponad 150 krajów. Dzięki Ayushman Bharat, największemu na świecie finansowanemu ze środków publicznych powszechnemu programowi opieki zdrowotnej, rząd pokazał swoją troskę o ubogich.

Indie posiadają silną sieć instytucji naukowych i technologicznych. Pod względem kadry naukowej i technicznej zajmują trzecie miejsce na świecie. Indie angażują się w rozwój sztucznej inteligencji, robotyki, internetu rzeczy (IoT), przetwarzania informacji w chmurze i drukowaniu 3D, a także przeobrażeń w kierunku Przemysłu 4.0.

Potęga jądrowa i kosmiczna

Indie mają wieloletni program energetyki jądrowej, o imponujących osiągnięciach zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i nieproliferacji. W technologii kosmicznej Indie z powodzeniem uruchomiły Chandrayaan (misję eksploracji Księżyca) i Mangalyaan (misję na orbitę Marsa). Oprócz bezzałogowych misji na Księżyc i Marsa Indie przygotowują się do lotów kosmicznych z udziałem ludzi. Indie uruchomiły setki satelitów komunikacyjnych i teledetekcyjnych. Jej program kosmiczny jest jednym z najbardziej zaawansowanych i opłacalnych na świecie.

Społeczeństwo równych szans

Współtwórcami indyjskiego sukcesu są także kobiety. Gandhi położył podwaliny pod ich udział w życiu politycznym. Podczas naszej walki o niepodległość jego wezwania wyprowadzały na ulice właśnie kobiety, które pikietowały w sklepach monopolowych, łamały niesprawiedliwe prawa kolonialne, a kiedy większość indyjskich przywódców narodowych była w więzieniu w 1942 r., przejęły wodze ogólnokrajowego protestu z doskonałym skutkiem. Od tego czasu kobiety indyjskie stały się pewnymi siebie obywatelkami. Jako inżynierowie, pilotki, naukowcy, tancerki, filmowcy, urzędniczki, dyplomatki, prezeski, gospodynie domowe i matki pokazały światu, jaki poziom kompetencji i profesjonalizmu mogą osiągnąć. Dzięki równym prawom przyznanym przez konstytucję Indii, równym szansom w edukacji i zatrudnieniu oraz zmianie społecznego i rodzinnego nastawienia, które ewoluowało, aby pielęgnować swój potencjał, dzisiejsze indyjskie kobiety mogą być słusznie dumne z tego, co osiągnęły.

Kolejnym źródłem dumy dla naszego kraju była nasza diaspora. Emigranci z Indii nie tylko przynieśli dobrobyt swoim przybranym krajom, ale także wzmocnili wizerunek Indii w oczach społeczności światowej. Wielu z nich wniosło wielki wkład w różnorodne przedsięwzięcia.

Indie idą zatem naprzód i zajmują należne im miejsce na świecie. W ostatnich latach zasięg ich oddziaływania rozszerzał się i obejmował większą część świata. Jakość naszych relacji z liderami na całym świecie wzrosła wielokrotnie. Indie ze swoją żywą demokracją słusznie zasłużyły na szacunek jako odpowiedzialny i godny zaufania naród. Indie służą obecnie jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak mówi minister spraw zagranicznych dr S. Jaishankar: „Indie zawsze będą głosem umiaru, orędownikiem dialogu i orędownikiem prawa międzynarodowego”.

Rola Indii na arenie międzynarodowej

Partnerstwo na rzecz rozwoju zajmowało nadrzędne miejsce w polityce zagranicznej Indii od czasu uzyskania niepodległości. Z biegiem lat indyjskie programy zewnętrznej pomocy rozwojowej znacznie zwiększyły swój zakres i zasięg, w tym: linie kredytowe, pomoc dotacyjna, doradztwo techniczne, pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, pomoc humanitarna, edukacja i stypendia oraz szeroki zakres programów budowania zdolności poprzez w pełni finansowane kursy szkoleniowe.

W wieku 75 lat Indie są dziś u szczytu robienia monumentalnych kroków naprzód. Ich możliwości w zakresie pojawiających się technologii, innowacji oraz badań i rozwoju są doceniane na całym świecie. Imponująca trajektoria wzrostu w ciągu ostatnich kilku lat sprawiła, że ​​kraj jest piątą co do wielkości gospodarką na świecie. Indie mają teraz na celu stać się gospodarką o wartości 5 bilionów dolarów w ciągu najbliższych kilku lat. Dzięki solidnym podstawom gospodarczym i serii reform transformacyjnych Indie są przekonane, że osiągną ten cel.

75. rocznica odzyskania niepodległości Indii budzi nową nadzieję oraz wzmacnia determinację stworzenia „nowych Indii”, które spełnią aspiracje swoich obywateli i będą odgrywać wiodącą rolę dla dobra ludzkości. Kiedy mówimy o „nowych Indiach”, nie chodzi tylko o szybki i trwały wzrost, ale o coś więcej. „Nowe Indie” zawierają ten integralny humanistyczny komponent, który jest w naszym DNA i który określił nasz kraj i naszą cywilizację. „Nowe Indie” to nie tylko społeczeństwo pędzące ku przyszłości, ale także społeczeństwo współczujące. Współczujące i egalitarne społeczeństwo, które nie dyskryminuje ze względu na płeć lub pochodzenie religijne. Współczujące społeczeństwo, które wyposaża młodych ludzi poprzez promowanie dostępnych, przystępnych cenowo i światowej klasy instytucji edukacyjnych, w którym wysokiej jakości opieka zdrowotna i żywienie nie stanowią wyzwania.

W swojej książce „India of My Dreams” Mahatma Gandhi pisał o Indiach, w których najbiedniejsi będą mieli „skuteczny głos”, gdzie nie będzie „klasy wysokiej i niskiej”, gdzie „wszystkie społeczności będą żyć w idealnej harmonii”, i gdzie „kobiety będą miały takie same prawa jak mężczyźni”. Te ideały są stałym przypomnieniem Indii, które budujemy. Są to zasady przewodnie dla nas w kraju i za granicą. Są to zasady przewodnie, które kształtują indyjskie globalne podejście – czy to w zakresie utrzymywania pokoju, łagodzenia zmiany klimatu, partnerstw na rzecz rozwoju, czy pomocy humanitarnej i pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.

Nasz premier, pan Narendra Modi, scharakteryzował ten ważny kamień milowy jako amrit – eliksir, który daje ludowi Indii energię niepodległości, inspirowania się tymi, którzy walczyli o naszą wolność, eliksir na nowe pomysły i obietnice i eliksir samodzielności. Inspirują nas te słowa i zobowiązaliśmy się, że przyswoimy ten eliksir, aby przyczynić się również do budowania lepszego świata – złożonego i spójnego świata w pokoju z samym sobą i z naturą. To jest ideał Vasudhaivy Kutumbakama – aby świat był jedną rodziną.

Ogromne znaczenie ma to, że Indie i Polska wspólnie osiągną w 2024 r. kolejny ważny kamień milowy – 70 lat stosunków dyplomatycznych. Będzie to okazja do pielęgnowania przez Indie bliskiej przyjaźni z Polską i potwierdzenia swojego zaangażowanie w podniesienie tej szczególnej relacji na nowe wyżyny. Więzi indyjsko-polskie nabrały nowego wymiaru, co jest widoczne w dzisiejszej wieloaspektowej współpracy, która obejmuje szerokie obszary, w tym wymianę polityczną, handel i inwestycje, współpracę w dziedzinie energii i obronności oraz kontakty międzyludzkie.

Przez lata Indie i Polska podążały razem w swoich podróżach jako nowoczesne narody, wspierając się nawzajem swoimi niesamowitymi historiami rozwoju. W podróży w przyszłość Indie patrzą na Polskę jako na solidnego partnera.

Byli to mężczyźni i kobiety o rzadkiej odwadze i dalekowzroczności. Pochodzili ze wszystkich regionów kraju, wszystkich grup społecznych, wszystkich społeczności i wszystkich grup ekonomicznych. Ich oddanie wolnym, suwerennym, pluralistycznym i egalitarnym Indiom było absolutne. Wolność była czymś więcej niż procesem „przekazywania władzy”. Była zwieńczeniem wielkiego marzenia wszystkich mieszkańców naszego kraju, abyśmy mogli swobodnie wyrażać siebie i zbudować nasz naród na nowo.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Historia świata
Gdy świat zostawił Saamów samych
Historia świata
Feldmarszałek Hindenburg kontra kapral Hitler
Historia świata
Krwawiący czarnoziem. Lwów, spleciona historia Ukraińców i Polaków
Historia świata
Zdobycie Bastylii. Rewolucja pożera własne dzieci
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Historia świata
Skomplikowane drogi Polaków do niemieckich oddziałów Schutza. Tak chcieli bronić Wołynia